e-Mentometern

Fråga 5: Vad heter kommunen vid Vätterns strand känd för sin fästning ?

Undersökningen är avslutad!

Verktyg framtaget av SKL Medborgardialog i samarbete med Nordic Peak